Międzynarodowy Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy

NAZWA KURSU W J. ANGIELSKIM
First Aid General Course
NAZWA KURSU W J. POLSKIM
Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy

KOD: EPS-2

Celem kursu (dawniej szkolenia) jest podstawowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wartością podjętej edukacji jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej i dodatkowej pomocy i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu, pracy oraz uzyskanie umiejętności ratowniczych.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

  • blok teoretyczny,
  • blok ćwiczeń.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Na początku kursu przeprowadza się krótką prezentację multimedialną, która zawiera wszystkie treści edukacyjne nauczane w trakcie zajęć praktycznych.

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursu w systemie IFACC

  • certyfikat w formie karty plastikowej International First Aid Certification Centre w j. angielskim,
  • certyfikat w formie ozdobnego dyplomu w j. angielskim i polskim na druku International First Aid Certification,

Dla grup Dla grup 10-12 osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu (w oparciu o Twoją salę szkoleniową).

Koszt szkolenia

Koszt kursu dla jednego uczestnika to 300 zł (w tym koszt certyfikatu drukowanego i w postaci karty plastikowej)

Oferta dla pracowników/wolontariuszy ośrodków wsparcia osób zależnych oraz organizacji społecznych wspierających osoby zagrożone społecznym wykluczeniem

Dla pracowników i wolontariuszy wspierających osoby zagrożone społecznym wykluczeniem mamy specjalną ofertę – koszt kursu to 150 zł od osoby

Istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą koszulki z logiem organizacji IFACC i napisami Ratownik Pierwszej Pomocy (po ukończeniu kursu i uzyskaniu certyfikatu) w cenie 50 zł brutto

Maksymalna liczba uczestników – 6 osób na jednego instruktora (istnieje możliwość zorganizowania kursu dla grupy maksymalnie 12 kursantów)