Aktywizacja społeczności lokalnej

Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia mogą stać się dobrym sposobem na aktywizację społeczności lokalnej.

Nasza fundacja dwa lata temu podjęła pierwsze starania o pozyskanie lokalu na swoją siedzibę. Lokal znajdował się w bloku na ul. Małachowskiego na (Osiedlu Galeriowców (Komandoria). Fakt ten stał się inspiracją do rozpoczęcia działań aktywizujących społeczność tego osiedla.

W 2018 roku zrealizowany został pilotażowy projekt „Na ławeczce o zdrowiu”

Projekt ten dał nam bezcenne doświadczenia, które pozwoliły nam podjąć działania kontynuacyjne w roku 2019, w którym zrealizowaliśmy dokładnie w tym samym miejscu projekt „W cieniu bloku nr 13”, mimo, że lokal mamy, ale w zupełnie innej dzielnicy miasta. Jednak podjęte działania na Komandorii stały się także dla nas swoistym polem doświadczalnym, podczas którego mamy możliwość koordynować wydarzenia w całości realizowane naszymi siłami i szukać rozwiązań na to, by nasze działania wpisały się na stałe w to miejsce i coraz bardziej i konkretniej włączały w ich organizowanie mieszkańców.