Kursy pierwszej pomocy dla pracowników Służby Zdrowia

Nasze kursy dla pracowników służby zdrowia profilujemy pod konkretne potrzeby danej grupy, czy to lekarzy pierwszego kontaktu, gabinetów stomatologicznych, służby pielęgniarskiej, służby asystenckiej. Każdy kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania IFACC i potwierdzony Certyfikatem ważnym przez dwa lata