Kursy Ratowników Pierwszej Pomocy IFACC

Aktualne terminy – nabór otwarty

9 listopada 2019 r (sobota) godz. 9:00

16 listopada 2019 r (sobota) godz. 9:00

Zgłoszenia za pomocą formularza u dołu strony. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Nasza fundacja uzyskała akredytację na prowadzenie Kursów Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC (International First Aid Certification Centre), które są prowadzone na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre (IFACC)

Kursy i szkolenia oparte są o opracowane przez International First Aid Certification Centre standardy dydaktyczne. W zakresie wiedzy i umiejętności ratowniczych, wszystkie programy edukacyjne uwzględniają najnowsze wytyczne i standardy:

  • International Liaison Committee on Resuscitation 2015 (Międzynarodowy Komitet Łącznikowy ds. Resuscytacji) z wytycznymi i protokołami ustaleń z 2015 roku,
  • European Resuscitation Council 2015 (Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku),
  • International Trauma Life Support.

W Polsce prowadzone są kursy pomocy przedmedycznej oraz szkolenia pierwszej pomocy

Odbiorcy kursu

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 15 lat lub skończone gimnazjum, oraz chęć nauki pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy w zakładach pracy oraz nauczycielom.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED).

Wartość

Wartością podjętą jest nabycie umiejętności ratowniczychi uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC, a zatem zwiększenie bezpieczeństwa w domu, szkole miejscu pracy.

Realizacja zajęć

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

blok samokształcenia – słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, drogą elektroniczną. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.

blok zajęć stacjonarnych – obejmuje naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Zasady edukacji

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne

Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Liczba godzin zajęć

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć dydaktycznych, z czego:

  • 12 godz. – czas poświęcony na samokształcenie.
  • 8 godz. – zajęcia stacjonarne (ćwiczenia i scenariusze).

Zajęcia stacjonarne nie są oparte na czasie lecz na prawidłowym wykonaniu poszczególnych technik ratowniczych przez kursantów.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 30 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu „prawda / fałsz”).

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursie w systemie IFACC

  • certyfikat w formie karty plastikowej International First Aid Certification Centre w j. angielskim,
  • certyfikat w formie ozdobnego dyplomu w j. angielskim i polskim na druku International First Aid Certification,

Dla grup Dla grup 5-6 osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu (w oparciu o Twoją salę szkoleniową).

Koszt kursu

Koszt kursu dla jednego uczestnika to 300 zł (w tym koszt certyfikatu drukowanego i w postaci karty plastikowej)

Oferta dla pracowników/wolontariuszy ośrodków wsparcia osób zależnych oraz organizacji społecznych wspierających osoby zagrożone społecznym wykluczeniem

Dla pracowników i wolontariuszy wspierających osoby zagrożone społecznym wykluczeniem mamy specjalną ofertę – koszt kursu to 150 zł od osoby

Istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą koszulki z logiem organizacji IFACC i napisami Ratownik Pierwszej Pomocy (po ukończeniu kursu i uzyskaniu certyfikatu) w cenie 50 zł brutto

https://drive.google.com/open?id=1N2zJxb7mvOL1z9LM76G8mbGteeAot7VRsju9dfd425k