Międzynarodowe Kursy Ratowników Pierwszej Pomocy IFACC

Aktualne terminy – nabór otwarty formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/1N2zJxb7mvOL1z9LM76G8mbGteeAot7VRsju9dfd425k

Zgłoszenia za pomocą formularza u dołu strony. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Nasza fundacja prowadzi Kursy Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC (International First Aid Certification Centre), które są prowadzone na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre (IFACC)

https://www.ifaccpolska.edu.pl/pl/13/international-first-aid-certi

Kursy i szkolenia oparte są o opracowane przez International First Aid Certification Centre standardy dydaktyczne. W zakresie wiedzy i umiejętności ratowniczych, wszystkie programy edukacyjne uwzględniają najnowsze wytyczne i standardy:

  • International Liaison Committee on Resuscitation 2015 (Międzynarodowy Komitet Łącznikowy ds. Resuscytacji) z wytycznymi i protokołami ustaleń z 2015 roku,
  • European Resuscitation Council 2015 (Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku),
  • International Trauma Life Support.

W Polsce prowadzone są kursy pomocy przedmedycznej oraz szkolenia pierwszej pomocy

Odbiorcy kursu

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 15 lat lub skończone gimnazjum, oraz chęć nauki pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy w zakładach pracy oraz nauczycielom.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED).

Wartością podjętą jest nabycie umiejętności ratowniczychi uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC, a zatem zwiększenie bezpieczeństwa w domu, szkole miejscu pracy.

Zasady edukacji

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne

Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support.

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursie w systemie IFACC

  • certyfikat w formie karty plastikowej International First Aid Certification Centre w j. angielskim,
  • certyfikat w formie ozdobnego dyplomu w j. angielskim i polskim na druku International First Aid Certification,

Oferta dla pracowników/wolontariuszy ośrodków wsparcia osób zależnych oraz organizacji społecznych wspierających osoby zagrożone społecznym wykluczeniem

Dla pracowników i wolontariuszy wspierających osoby zagrożone społecznym wykluczeniem mamy specjalną ofertę – niższy koszt kursu (szczegóły w opisach kursów)

Istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą koszulki z logiem organizacji IFACC i napisami Ratownik Pierwszej Pomocy (po ukończeniu kursu i uzyskaniu certyfikatu) w cenie 50 zł brutto