Warsztaty pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 13 i w Gimnazjum nr 3 w Poznaniu

Kolejna szkoła poznała w całości zasady udzielania pierwszej pomocy. Według już wypracowanej metody, prowadziliśmy dwulekcyjne warsztaty w każdej klasie. Co nas bardzo cieszy, frekwencja w klasach była bardzo wysoka, a zaangażowanie uczniów na bardzo wysokim poziomie.

Nasze warsztaty wyróżniają się tym, że bardzo silny nacisk kładziemy na aktywizację dzieci, prowokując je do szukania odpowiedzi i dochodzenia do nich samodzielnie. Wydłuża to przerabianie danego tematu, pozwala to jednak silniej utrwalić w pamięci i wyuczyć pewnych nawyków.

Jednym z nowych elementów, jaki wprowadziliśmy podczas tego cyklu, było zadanie wcielenia się przez uczniów w rolę dyspozytora, który ma wysłać karetkę do wezwania i dzieci miały możliwość wykazać się kreatywnością w dochodzeniu do wytycznych, jakie mamy w przypadku wzywania pomocy.

Mamy nadzieję, że bardzo pozytywne wrażenie, jakie zrobiliśmy na uczniach i kadrze, spowoduje, że w przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować zajęcia edukacyjne