Psychologia w zawodach pomocowych Nie jesteś sam! Daj sobie pomóc, byś lepiej i dłużej mógł pomagać innym!

Założenia projektu

Celem jest dostosowanie istniejących narzędzi warsztatu pracy psychologa/psychoterapeuty do potrzeb grup zawodowych, które pracując w zawodach pomocowych mogą mieć do czynienia z sytuacjami zagrożenia życia podopiecznych.

Przeprowadzona przez nas diagnoza wskazała, że poza wsparciem indywidulanym, powinniśmy skupić się na pracy z konkretnymi grupami pracującymi razem w konkretnych ośrodkach. W ten sposób wsparcie powinno najbardziej odpowiedzieć na potrzeby pracowników pomocowych pracujących w konkretnych warunkach, z konkretną grupą osób potrzebujących ich wsparcia oraz wzajemnych relacji w zespole.

W ramach pilotażu bazując na zasobach własnych fundacji, przeprowadzany jest cykl warsztatów z 3-4 grupami. Cykl taki trwa kilka miesięcy – częstotliwość standardowo to jedno spotkanie w miesiącu. Jeżeli grupa wyrazi taką potrzebę, częstotliwość można zwiększyć. Warsztaty te mają być także formą superwizji dla uczestników.

Pierwsze spotkanie/warsztat jest kluczowy dla całego procesu wsparcia dla danej grupy – główne założenie to odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez uczestników, na podstawie których psycholog przygotuje założenia pracy z grupą, gdyż to uczestnicy najlepiej wiedzą, czego im potrzeba w danym dniu/w danej sytuacji, gdyż wsparcie to ma być do pewnego stopnia „pierwszą pomocą”, czyli reagowaniem na sytuację „tu i teraz”.

Dlatego naszym celem jest wypracowanie pewnych założeń, ramowego scenariusza, który będzie zawierał „katalog dobrych praktyk”, z którego każdy psycholog/psychoterapeuta będzie mógł skorzystać do pracy z grupą. Podobnie każda osoba indywidualnie będzie mogła także skorzystać z „katalogu”, w którym znajdzie narzędzia do pracy indywidulanej.

Do współpracy zapraszamy:

Grupy, które chciałyby wziąć udział w pilotażowym programie, który tym się różni od docelowej formy wsparcia, jaka pragniemy zaoferować, że oczekujemy jak najwięcej informacji zwrotnych – co działa a co nie, co jest dobre, a co trzeba zmienić, a może co wprowadzić – stańcie się współtwórcami narzędzi wsparcia dla Was

Psycholożki/psychologów i psychoterapeutki/psychoterapeutów – nie ma takiego programu wsparcia w Polsce, a potrzeby w tym zakresie się bardzo duże. I bardzo duży jest problem wyparcia wśród odbiorców, dlatego zapraszamy każdego specjalistę, który chciałby uczestniczyć w projekcie, który może stać się podstawą do wypracowania systemowych rozwiązań wsparcia dla zawodów pomocowych

Świat akademicki – zdajemy sobie sprawę, że chcąc stworzyć narzędzia, które będą powszechnie dostępne i które mają uwzględniać różne potrzeby, które mają tylko wspólny mianownik – stany zagrożenia życia u podopiecznych, tylko wsparcie i pomoc otwartej na wyzwania Kadry Akademickiej i Społeczności Studenckiej zagwarantuje sukces tego przedsięwzięcia. Tym bardziej, że pragniemy, by temat wsparcia zawodów pomocowych był także przedmiotem profilaktyki a nie tylko wsparciem post factum. By studenci mogli uczyć się, jak w przyszłości przeciwdziałać w pracy zagrożeniom, na które ma odpowiedzieć nasz projekt i żeby ta nauka mogła być oparta o praktykę pracy z osobami, które teraz tej pomocy potrzebują.

Projekt wspierany jest w ramach Programu WzmocniONE.

Projekt WzmocniONE ma na celu wsparcie i wzmocnienie kobiet i dziewcząt. Nasz udział w projekcie ma służyć właśnie temu celowi, gdyż zdecydowana większość osób, do których kierujemy nasze wsparcie, to pielęgniarki, położne, pracownice socjalne, opiekunki, dlatego współpraca w ramach programu WzmocniONE kładzie nacisk właśnie na ten aspekt.