Oferta realizacji medycznego zabezpieczenia ratowniczego

Nasza propozycja wsparcia medycznego wydarzeń plenerowych wyróżnia się połączeniem kilku aktywności w jednym działaniu. Korzystając z naszej oferty, nie tylko zapewnicie bezpieczeństwo uczestnikom Waszego wydarzenia, ale także zapewnicie im dodatkowe, związane z profilaktyką zdrowia, działania.

Nasz udział w stacjonarnych wydarzeniach jest widoczny z daleka. Zapewnia nam to odpowiedni namiot o wymiarach 3×2 m ze stosownymi oznaczeniami Namiotu Medycznego. (w przypadku konieczności zapewnienia większej przestrzeni w namiocie, rozstawiamy drugi namiot). Także jego kolorystyka informuje z daleka, czym się zajmujemy w jego cieniu. Dzięki temu nikt z uczestników w przypadku potrzeby nie będzie miał problemu ze znalezieniem miejsca, gdzie pomoc zostanie udzielona. W namiocie znajduje się profesjonalny sprzęt ratowniczy, z którym udzielamy pierwszej pomocy i zaopatrujemy poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Co bardzo ważne, w przypadku wystąpienia NZK (nagłego zatrzymania krążenia), poza przyrządowym udrożnieniem dróg oddechowych, podaniem tlenu, przeprowadzamy od razu defibrylację, co znacznie zwiększa szanse przeżycia osób z NZK

Z nami uczestnicy Waszego wydarzenia na pewno będą czuć się bezpieczniej.

Ale to nie wszystko. Tym, co nas wyróżnia, jest organizowanie jednocześnie innych aktywności. W czasie, gdy nic się nie dzieje, a wszyscy mamy taką nadzieję, prowadzimy rodzinne instruktaże pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu szkolnego. Podczas takich wydarzeń silny nacisk kładziemy na podejmowanie odpowiednich działań w domach, podczas których uczymy dzieci, jak wzywać pomocy na różne sposoby i jak postępować, by skutecznie uratować rodziców lub dziadków, gdy taka potrzeba zajdzie. I w drugą stronę – uczymy rodziców i dziadków, jak pomagać dzieciom. Oczywiście, instruujemy też, jak pomagać sobie nawzajem. Kilkuletnie dziecko, w przypadku pozostawania samemu z rodzeństwem w domu, może skutecznie udzielić pomocy. W dodatku, często to właśnie małe dzieci podejmują szybko prawidłowe działania, dlatego tak ważne jest, by korzystać z każdej okazji, by tą wiedzę zdobywać i utrwalać. Stąd nasza propozycja – cały czas uczymy, a gdy zajdzie potrzeba, ratujemy poszkodowanych.

Instruktaże prowadzone są przez Wolontariuszki – Ratowniczki Pierwszej Pomocy, które pracują zgodnie z systemem IFACC – ERC (za merytorykę odpowiedzialna jest Instruktorka Pierwszej Pomocy z uprawnieniami zgodnymi ze standardami IFACC – ERC)

Ponadto w naszym namiocie wydzielamy część, w której prowadzimy badania profilaktyczne. W ofercie mamy: badanie poziomu cukru, cholesterolu, kwasu moczowego, ciśnienie tętnicze, EKG, porady pediatryczne i położnicze.


Nasza oferta realizacji zabezpieczenia medycznego wydarzenia przedstawia się następująco:

250 zł brutto/godzina zegarowa.

Każda rozpoczęta godzina, jeśli nie przekroczy 30 min – 50 % stawki godzinowej, w przypadku przekroczenia 30 min – opłata jak za pełną godzinę

Koszt dojazdu na wydarzenie wyliczony według parametrów zużycia paliwa dla tego konkretnego modelu auta. Ustawowy koszt kilometrówki to 0,8358 zł/km.

W tej cenie otrzymują Państwo zespół dwóch Ratowników, samochód specjalny z medycznym wyposażeniem ratowniczym oraz namiot medyczny, w którym organizujemy stacjonarny Punkt Pierwszej Pomocy


Osobnym kosztem są jednorazowe materiały diagnostyczne niezbędne do prowadzenia badań profilaktycznych (paski testowe, lancety, środki dezynfekcji)

Koszt 350 zł to zestaw dla następującej ilości badań:

  • Poziom cukru we krwi – 50 badań
  • Poziom cholesterolu – 20 badań
  • Poziom kwasu moczowego – 25 badań
  • Ciśnienie tętnicze – nieograniczona ilość badań
  • Puls – nieograniczona ilość badań

Mamy także możliwość zorganizować punkt badania EKG wraz z wydrukiem (bez opisu) – badanie wykonuje specjalista radiolog – koszt jednego badania to 25 zł.

Poniżej graficzne przedstawienie naszej propozycji i plik w wersji pdf do pobrania.

Obecnie posiadamy już własny ambulans, dlatego nie musimy korzystać z podnajmu. Jednak nasz ambulans nie jest samochodem uprzywilejowanym, więc nie mamy możliwości zawieść osoby poszkodowanej na sygnałach (w stanie zagrożenia życia) na oddział ratunkowy. Poszkodowanego profesjonalnie zabezpieczamy na miejscu i przekazujemy zespołowi PRM, który zostaje wezwany w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrożenia życia osoby poszkodowanej.