Wydarzenie plenerowe

Nasza propozycja wsparcia medycznego wydarzeń plenerowych wyróżnia się połączeniem kilku aktywności w jednym działaniu. Korzystając z naszej oferty, nie tylko zapewnicie bezpieczeństwo uczestnikom Waszego wydarzenia, ale także zapewnicie im dodatkowe, związane z profilaktyką zdrowia, działania.

Nasz udział w stacjonarnych wydarzeniach jest widoczny z daleka. Zapewnia nam to odpowiedni namiot o wymiarach 3×4 m ze stosownymi oznaczeniami Namiotu Medycznego. Także jego kolorystyka informuje z daleka, czym się zajmujemy w jego cieniu. Dzięki temu nikt z uczestników w przypadku potrzeby nie będzie miał problemu ze znalezieniem miejsca, gdzie pomoc zostanie udzielona. W namiocie znajduje się profesjonalny sprzęt ratowniczy, z którym udzielamy pierwszej pomocy i zaopatrujemy poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego. Co bardzo ważne, w przypadku wystąpienia NZK (nagłego zatrzymania krążenia), poza przyrządowym udrożnieniem dróg oddechowych, podaniem tlenu, przeprowadzamy od razu, dzięki posiadaniu na wyposażeniu defibrylatora, defibrylację, co zwiększa szanse przeżycia osób z NZK powyżej 70%.

Z nami uczestnicy Waszego wydarzenia na pewno będą czuć się bezpieczniej.

Ale to nie wszystko. Tym, co nas wyróżnia, jest organizowanie jednocześnie innych aktywności. W czasie, gdy nic się nie dzieje, a wszyscy mamy taką nadzieję, prowadzimy rodzinne instruktaże pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu szkolnego. Podczas takich wydarzeń silny nacisk kładziemy na podejmowanie odpowiednich działań w domach, podczas których uczymy dzieci, jak wzywać pomocy na różne sposoby i jak postępować, by skutecznie uratować rodziców lub dziadków, gdy taka potrzeba zajdzie. I w drugą stronę – uczymy rodziców i dziadków, jak pomagać dzieciom. Oczywiście, instruujemy też, jak pomagać sobie nawzajem. Kilkuletnie dziecko, w przypadku pozostawania samemu z rodzeństwem w domu, może skutecznie udzielić pomocy. W dodatku, często to właśnie małe dzieci podejmują szybko prawidłowe działania, dlatego tak ważne jest, by korzystać z każdej okazji, by tą wiedzę zdobywać i utrwalać. Stąd nasza propozycja – cały czas uczymy, a gdy zajdzie potrzeba, ratujemy poszkodowanych.

Ale to jeszcze nie wszystko. W naszym namiocie wydzielamy część, w której prowadzimy badania profilaktyczne. W ofercie mamy: badanie poziomu cukru, cholesterolu, kwasu moczowego, ciśnienie tętnicze, krzywą EKG, Pulsoksymetrię, porady pediatryczne i położnicze.

Poza namiotem, gdyby była taka potrzeba, możemy jeszcze rozstawić dodatkowy namiot ogrodowy (3×3 m lub 3×6 m – tylko w terenie z podłożem ziemnym czy trawiastym, te namioty nie mogą być stosowane w miejscach z podłożem asfaltowym czy wyłożonym kostką brukową), w których możemy zorganizować poczekalnię i zadaszone miejsca do prowadzenia instruktaży pierwszej pomocy.

Poniżej znajduje się kalkulacja kosztów tego działania. Do podanego rozliczenia konieczne jest dodanie kosztów materiałów diagnostycznych, niezbędnych w przypadku organizowania badań (ten koszt może być rozliczony po wydarzeniu po podliczeniu faktycznie przeprowadzonych badań)

Całkowity dochód z tego działania przeznaczony jest na wykup samochodu, który obecnie posiadamy w najmie długoterminowym (do maja 2020 roku). Przewidywany koszt wykupu do 33 tys zł. Bez samochodu działania naszego Wolontariatu Pierwszej Pomocy „Ratuję, bo potrafię!” będą praktycznie niemożliwe, dlatego zachęcamy do korzystania z naszej propozycji.

Jest to też ważne z punktu widzenia zespołów ratownictwa medycznego, które są bardzo przeciążone pracą, i potrzebują każdej wolnej chwili, by móc regenerować swoje siły, dlatego zachęcamy do korzystania z naszej propozycji

Kalkulacja poniżej to 100% pokrycia kosztów (w przypadku posiadania środków dotacyjnych przeznaczonych na to działanie, koszt od zamawiającego będzie pokrywał brakujące nakłady, jeśli dotacja nie pokryje kosztów w całości)

W przypadku zabezpieczeń, gdzie nie jest wymagana karetka, korzystamy ze swojego środka transportu, który umożliwia nam dotarcie na miejsce ze sprzętem (konieczność wykorzystania karetki spowoduje zwiększenie kosztu usługi – w takim wypadku koszt ustalamy indywidualnie po zgłoszeniu i ustaleniu zakresu zabezpieczenia)

W kalkulacji podany jest pełen skład, jednak do zabezpieczenia, jakie oferujemy, wystarczą dwie osoby (ratownik medyczny i ratownik KPP albo lekarz/ratownik medyczny i ratownik KPP), tym bardziej, że w przypadku prowadzenia też punktu badań profilaktycznych, jest z nami w zespole pielęgniarka i/lub położna, które też włączają się w akcję ratowniczą, gdy zajdzie taka potrzeba.

Dla wydarzenia trwającego godzinę (cena za 1h)

1 Lekarz-rezydent/ratownik medyczny            140 zł

1 Ratownik medyczny                                                 120 zł

1 Ratownik KPP                                                           100 zł

Samochód                                                                     100 zł

Dla wydarzenia trwającego 4 i więcej godzin (cena z 1h)

1 Lekarz-rezydent/ratownik medyczny          100 zł

1 Ratownik medyczny                                                 80 zł

1 Ratownik KPP                                                           60 zł

Samochód                                                                      60 zł

Koszt dojazdu na miejsce (nie mając karetki nie możemy oczywiście wykonywać transportu osoby poszkodowanej) wyliczony według parametrów zużycia paliwa dla tego konkretnego modelu auta (Dacia Lodgy, rok produkcji 2018, pojemność silnika 1600 cm3)Ustawowy koszt kilometrówki to 0,8358 zł/km.

Osobnym kosztem są jednorazowe materiały diagnostyczne niezbędne do prowadzenia badań profilaktycznych (paski testowe, lancety, środki deznfekcji)

Koszt 250 zł to zestaw dla następującej ilości badań:

  • Poziom cukru we krwi – 100 badań
  • Poziom cholesterolu – 20 badań
  • Poziom kwasu moczowego – 25 badań
  • Ciśnienie tętnicze – nieograniczona ilość badań
  • Krzywa EKG – nieograniczona ilość badań (tylko odczyt, bez wydruku)
  • Pulsoksymetria – ilość badań nieograniczona

Poniżej graficzne przedstawienie naszej propozycji i plik w wersji pdf do pobrania.