Warsztaty pierwszej pomocy dla asystentów osób zależnych

W przypadku osób, które zawodowo pracują z osobami wymagającymi wsparcia (osoby zależne – chore, niepełnosprawne, bezdomne), umiejętności udzielania pierwszej pomocy są szczególnie ważne.

Każdy z nas może, ale nie musi, stać się świadkiem zdarzenia, w którym ktoś zostanie poszkodowany i wystąpi stan zagrożenia życia. Jednak, gdy pracujemy z osobami, które już są poprzez swój stan (choroba, wiek, niepełnosprawność) narażone na wystąpienie takich stanów, trzeba się liczyć, że będziemy zmuszeni reagować znacznie częściej, niż w innych przypadkach.

Już to wskazuje, jak ważne jest, by asystenci osób z zależnych posiadali wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Równie ważne jest, by mogli mieć dostęp do aktualnej wiedzy w tym zakresie, przekazanej w atrakcyjnej i przystępnej formie, a taką oferują nasze warsztaty. Udział w naszym warsztacie będzie szansą poznać praktyczne sposoby postępowania oraz nauczyć się, poprzez ćwiczenia, prawidłowego postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia życia, jakie mogą wystąpić u ich podopiecznych.

Dedykowane asystentom warsztaty realizujemy według poszerzonego programu, ucząc dodatkowo podstaw tlenoterapii czynnej i biernej, badań diagnostycznych/kontrolnych (poziom cukru, kwasu moczowego, cholesterolu, ciśnienia tętniczego) czy sposobów ewakuacji poszkodowanego do pozycji umożliwiającej prowadzenie skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zapraszamy. Szkolenie możemy przeprowadzić w Waszym miejscu pracy lub w naszej siedzibie.