Psychologia w pierwszej pomocy

To nowy obszar, który rozwijamy w ramach naszych działań związanych z pierwszą pomocą. Prowadząc różne działania, rozmawiając z wieloma ludźmi, powoli wyłonił się obraz ogromnych potrzeb na tym polu. Zazwyczaj skupieni jesteśmy na tych, którym pomagamy. Jednak przecież my sami też tej pomocy potrzebujemy. Tylko – że po prostu zazwyczaj to wypieramy.

Czy wyparcie spowoduje, że problem zniknie? Czy wypierając nie stracimy możliwości skutecznego wypełniania tego, co jest często sensem naszego życia, naszą pasją? Co zrobić, gdy poczujemy wypalenie, gdy pojawi się obojętność, gdy zaczniemy zamieniać się w nieczułe roboty? A będziemy. Bo jesteśmy ludźmi. Bo przeżywamy to, z czym się stykamy. Bo nie potrafimy być obojętni i przejmujemy to, z czym się stykamy codziennie.

Pomoc psychologiczna dla pomagających profesjonalnie i zawodowo

założenia projektu

http://akceptacja.org.pl/jestesmydlawas/?page_id=2137

Nasz zespół psycholożek przy wsparciu zawodowego ratownika medycznego – instruktora, trenera – osoby, która wyszła z alkoholizmu i bezdomności oraz grupy dziewczyn – opiekunek, pracownic socjalnych, animatorek społeczności lokalnej, pracuje nad stworzeniem skutecznych metod wsparcia dla osób, które pomagają innym zawodowo. Prowadzimy pilotażowe cykle warsztatów pierwszej pomocy psychologicznej dla pomagających, konsultacje indywidualne – telefonicznie poprzez Telefon Zaufania. W przyszłości planujemy nagrywanie webinariów, filmów szkoleniowych i konsultacji indywidualnych i grupowych poprzez skypa.

Naszą propozycję kierujemy bardzo szeroko – do wszystkich, którzy w swojej pracy mogą zetknąć się lub stykają się z sytuacjami zagrożenia życia. Oczywiście, nie stosujemy jednego wzorca dla wszystkich grup warsztatowych. Scenariusz programu warsztatu pierwszej pomocy psychologicznej jest indywidualnie przygotowywany do specyfiki pracy konkretnej grupy, która się do nas zgłasza.

W założeniu jest przeprowadzenie cyklu kilku warsztatów, podczas których staramy się wyłonić lidera oraz w miarę możliwości pozyskać miejscowego psychologa (dotyczy to przede wszystkim grup spoza Poznania) i doprowadzić do utworzenia grupy, która już we własnym zakresie, tylko przy naszym wsparciu w postaci monitoringu i patronatu, będzie pracowała dalej sama.

Początkowy okres wdrażania i tworzenia wstępnych koncepcji został wykonany w ramach Programu Prewencyjnego Pomoc To Moc PZUObecnie projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Ashoka w partnerstwie z Magovox w ramach Programu WzmocniONE

Pierwsza pomoc psychologiczna

Wystarczy spojrzeć w program jakiegokolwiek kursu 1 pomocy, zobaczyć algorytmy postępowania – zawsze jest tam wpisany temat lub hasło „wsparcie psychologiczne”. Prowadząc działania edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy zauważyliśmy, że ten temat jest przedstawiany bardzo powierzchownie, bardziej na zasadzie haseł, bez wnikania głębiej w meritum sprawy. Mieliśmy jednak kilkakrotnie okazję przekonać się, jak potrzebne jest rozwijanie tego tematu, jak wiele braków w podstawowych zachowaniach zgłaszali nam uczestnicy. Jak często pojawiają się pytania – co mam zrobić, jak zareagować, dlaczego ludzie nie pomagają, czemu są obojętni, czemu się boję, przecież wiem, co mam zrobić – co mam powiedzieć, gdy poszkodowana osoba, która jest przytomna, pyta o bliska osobę, która uczestniczyła w wypadku – ja wiem, że ta osoba nie żyje, co mam odpowiedzieć? Skłamać? Powiedzieć prawdę? jak powiedzieć prawdę w taki sposób, by nie pogorszyć sytuacji?

Przedstawienie w sposób skuteczny zagadnień pierwszej pomocy psychologicznej jest równie ważne, jak nauczenie algorytmów oceny czynności życiowych czy podjęcia skutecznych działań ratowniczych, dlatego nie tylko przykładamy szczególną wagę do edukacji w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej podczas realizowanych przez nas szkoleń z zakresu pierwszej pomocy ale także pracujemy nad wdrożeniem osobnego szkolenia pierwszej pomocy poświęconego tylko zagadnieniom wsparcia psychologicznego.

Cały program psychologii w pierwszej pomocy wprowadzany w naszej Fundacji Akceptacja jest naszą koncepcją autorską.

Chcesz skorzystać z naszej oferty wsparcia napisz psycholog@akceptacja.org.pl

Działania „psychologia w pierwszej pomocy” współfinansowane są przez