Co się stanie, jak wciśniesz zielony guzik

To, że defibrylator jest pod ręką wcale nie oznacza, że już możemy czuć się zupełnie bezpiecznie. Użycie defibrylatora to jedno z ogniw łańcucha przeżycia. Żeby skutecznie działać, trzeba też wiedzieć, jak w praktyce go użyć. I kiedy to zrobić.

Jednym z elementów Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji jest także szkolenie, jak korzystać z konkretnego urządzenia znajdującego się w konkretnym miejscu. Po analizie, gdzie zamontować i po zamontowaniu, przyszedł czas na naukę praktyczną. Dzięki wsparciu Fundacji Projekt AED mamy możliwość uczyć obsługi zamontowanego w Centrum urządzenia na dedykowanym mu symulatorze, co pozwala przećwiczyć w praktyce cały proces użycia z jak najwierniejszym odzwierciedleniem potencjalnej sytuacji.

Ten kurs taki właśnie był. Skupiliśmy się w nim przede wszystkim na łańcuchu przeżycia i praktycznym użyciu defibrylatora. Podczas ćwiczeń odgrywana była potencjalnie możliwa sytuacja, gdzie każdy kursant zobowiązany był przeprowadzić za pomocą algorytmu AB sprawdzenie czynności życiowych, następnie zaalarmować recepcję, która pozorowała wzywanie pomocy, wyjęcie ze skrzynki defibrylatora, podłączenie i przeprowadzenie defibrylacji oraz podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dzięki takiej formie ćwiczeń, wszyscy uczestnicy mogli się przekonać, że wbrew pozorom, kilka prostych czynności w przypadku silnego stresu, wcale nie jest takie łatwe do wykonania.

Po tym szkoleniu śmiało można stwierdzić, że załoga WRK w Centrum Bukowska, gdzie jest zamontowany pozyskany przez nas defibrylator, będzie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, skutecznie nieść pomoc osobie, u której nastąpiło Nagłe Zatrzymanie Krążenia.

Szkolenie to jest kolejnym etapem realizowanego przez nas projektu w ramach akcji „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco i Fundacji Stocznia.

W ramach projektu za wygraną w IV edycji konkursu kwotę dotacji, zakupiony został defibrylator wraz z dedykowanym mu symulatorem.

Kolejnym krokiem było pozyskanie szafki, w której defibrylator zamontowany został w recepcji Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.