Uprawnienia i zakres działania

RATUJĘ, BO POTRAFIĘ!

WOLONTARIAT KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDSZPITALNEJ FUNDACJI AKCEPTACJA

UCZYMY

 • UŻYCIE AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO (OGÓLNOPOLSKI PROGRAM POWSZECHNEJ DOSTĘPNOSCI DO DEFIBRYLACJI)
 • WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY DLA WOLONTARIUSZY, PERSONELU I BENEFICJENTÓW OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH SPOŁECZNYM WYKLUCZENIEM
 • WARSZTATY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY KOBIETOM W CIĄŻY, NIEMOWLAKOM I DZIECIOM
 • WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
 • WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH

PROWADZIMY PROFILAKTYKĘ

 • BADANIA POZIOMU CUKRU WE KRWI (GLUKOMETRIA)
 • BADANIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
 • BADANIA WYSYCENIA STĘŻENIA TLENU W KRWI TĘTNICZEJ (PULSYKSOMETRIA)

RATUJEMY

 • ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICZYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
 • ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE IMPREZ MASOWYCH
 • ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE WYDARZEŃ PLENEROWYCH (PIKNIKI, EWENTY, FESTIWALE, FESTYNY, UROCZYSTOŚCI)
 • ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE WYCIECZEK, SPACERÓW, PIKNIKÓW INTEGRACYJNYCH
 • POSIADAMY MOBILNY PÓŁAUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY

WYRÓŻNIENIE INNOWATORY 2017

Zapraszam do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.

Szkolenia, kursy i instruktaże z zakresu pierwszej pomocy wykonywane są na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod numerem ewidencyjnym 2.30/00209/2018

Fundacja spełnia warunki w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia działań ratownictwa medycznego w rozumieniu Art. 15. Ustępu 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r.)